De vergadering van gelovigen

Onze geloofsgemeenschap staat bekend als ‘Vergadering van gelovigen’. Deze gemeenschap met vertakkingen over de hele wereld bestaat een kleine 200 jaar en in Antwerpen sinds 1918.

Wij kennen geen formele structuren en hebben geen dominees, priesters of andere ambten; de nadruk ligt op het feit dat alle gelovigen broeders en zusters zijn, met slechts Eén, Jezus Christus, als hun Heer. Gods woord, de Bijbel, is onze enige maatstaf. Wat ons onderscheidt van andere evangelische groeperingen is vooral dat bij ons het avondmaal centraal in de dienst staat en elke week wordt gevierd, en dat er een vrijheid van inbreng is tijdens de diensten.

Jezus leeft!

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.

Handelingen 2:41-43

Wat wij geloven

Het draait allemaal om Jezus Christus.

Hij is de Zoon van God, die door zijn Vader gezonden is in deze wereld ongeveer 2000 jaar geleden. Hij kwam bij ons als gewoon mens en werd als onschuldig mens gedood aan een kruis en droeg daarmee alle zonde, pijn en verdriet. Hij heeft dit gedaan om onze zonden te dragen en te verzoenen. Hij is niet blijven liggen in het graf, maar is na drie dagen opgestaan en is nu in de hemel bij de Vader. Aan wie wil geloven, geeft Hij vergeving, vreugde, vrede en eeuwig leven.

Ook voor jou

Ben je zoekende?

– Lees de Bijbel, Gods Woord. Als je er geen hebt, vraag een gratis bijbel aan via deze website.

– Praat met God, bid en stort je hart voor Hem uit

– Zoek een kerk in jouw buurt om zelf te zien en ervaren wat christen zijn inhoudt