De Tienerzz: club van 12 tot 15 jaar

Onze Tieners zijn enthousiaste jongeren die in het middelbaar zitten. Zij hebben géén aparte zondagschool op zondag, maar komen om de 2 weken samen op zaterdagavond. De gevulde avond start altijd eerst met een vlotte bijbelstudie over praktische of belangrijke onderwerpen. Nadien eten we samen (vaak fastfood, maar dat zal u niet verrassen). We eindige altijd met een portie ontspanning. Dan kan een filmavond zijn, een schaatsbeurt, een spelletjesavond of een andere leuke activiteit!

We lezen vaak bijbelteksten bij de Tienerzz

God roept jongeren in Spreuken 2 op om te luisteren naar Zijn woorden, niet te vergeten wat Hij heeft gezegd en er naar te verlangen Zijn wijze dingen te horen.

Mijn zoon, vergeet niet wat ik je leer. Bewaar in je hart wat ik je zeg. Dan zul je heel veel langer leven en zul je veel meer vrede hebben. Vertrouw met je hele hart op de Heer, en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem. Dan zal Hij je leven leiden. Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent. Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan.
Spreuken 3:1-7