Een grote familie

Onze kerk telt een vijftigtal leden. Samen vormen we één grote familie. Daarom spreken we ook over broeders en zusters. We komen wekelijks samen op zondagmorgen. We houden ook wekelijks bijbelstudie aan huis.

Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.
Deutronomium 6:4-9
Wij komen elke zondag van 10 to 12 u samen in het VTi te Kontichmeer weten?
Elke dinsdagavond bestuderen we samen Gods woord aan huismeer weten!!
En dan zijn er nog een heleboel ontspannende activiteiten voor jong en oudmeer weten!!