Elke zondag welkom

Onze hoofdbijeenkomst is op zondag van 10u tot 12u.

Tijdens de eredienst komen we bijeen om de Here God te loven en te prijzen. We bidden, zingen liederen en lezen uit de Bijbel. We vieren het avondmaal: we laten brood en wijn rondgaan als herinnering aan het werk dat onze Here Jezus deel voor ons; Zijn leven, sterven en opstanding.

Aansluitend hebben we een woorddienst die bedoeld is om naar Gods Woord te luisteren. Meestal houden één of enkele ‘broeders’ een toespraak, gebaseerd op studie van de Bijbel en een persoonlijke relatie met God. Ook samenzang en gebed maken deel uit van deze dienst.

zondag_samen_komen

Elke zondag denken wij aan de dood én de opstanding van Jezus, onze Messias

Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd, schenk mij inzicht, dan leer ik uw geboden.Wie u vrezen zien mij met blijdschap, in uw woord heb ik mijn hoop gesteld. Ik weet het, HEER,uw voorschriften zijn rechtvaardig, en u vernederde mij in uw trouw. Moge uw liefde mij vertroosten,zoals u aan uw dienaar hebt beloofd.
Psalm 119:73-76