Kleuters in de kleine zondagschool

We vinden het belangrijk in onze gemeente dat kleuters van jongsaf aan hun God leren kennen. Daarom zorgt een enthousiast team van zondagschoolleiders elke zondag voor een tof kinderprogramma. We noemen het de kleine zondagschool. Er wordt gezongen, geknutseld, gespeeld en gelezen in de Bijbel. Denk maar aan de spannende avonturen van Noach, Mozes, David of Daniël…

de_kleuters_knutselen_graag

God houdt van kinderen. Zijn Zoon Jezus is zelf ook baby geweest.

Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen?  En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden,  en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.  Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen.
Matheus 18:1-4