Onze kinderen = Gods oogappel

In onze kerk besteden we veel aandacht aan de kinderen. Dat is ook wat de Here wenst. Toen Zijn Zoon Jezus op aarde rond wandelde vonden enkele ouderen het ongepast dat kinderen Hem zouden lastigvallen. Maar Jezus nam hen dat zeer kwalijk (Mat 18:13-16). Hij riep de kinderen juist bij zich en omarmde hen en zegende hen. Hij zei tot de mensen om zich heen: “Voorwaar, ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.” Want juist de kinderen, zo eenvoudig en puur, en klein in eigen ogen, zijn groot in het Koninkrijk van de hemel. Daar kunnen volwassenen een voorbeeld aan nemen. We hebben specifieke activiteiten voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Het aandeel kinderen in onze kerk

36%
Hetgeen wij gehoord hebben en weten, en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het volgende geslacht des HEREN roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die Hij gewrocht heeft. Hij richtte een getuigenis op in Jakob en stelde een wet in Israël, die Hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren, opdat het volgende geslacht die zou kennen, de kinderen, die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen: opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren;

Psalm 78:3-7
Voor de kleinsten is er op zondag een crèche voorzien.meer weten?
Van  3 tot 12 jaar is er zondagschool voorzienmeer weten!!
De Tienerzz komen om de 3 weken samen om leuke dingen te doenmeer weten!!
de 16 plussers hebben hun eigen coole activiteitenmeer weten!!