Kids in grote zondagschool

In onze grote zondagschool zitten kinderen die vlot kunnen lezen tot ze de lagere school verlaten. Ook onze kids vertellen we graag over de Here en Zijn reddingsplan voor ons. We graven wat dieper in de bijbel en leren belangrijke tekstjes uit het hoofd. Uiteraard is er ook aandacht voor fun en ontspanning. En als er tijd is organiseren we een heus zondagschoolfeest!

onze_kids_in_de_speeltuin

God roept in het boek Prediker op om te genieten van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd

Hetgeen wij gehoord hebben en weten, en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het volgende geslacht des HEREN roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die Hij gewrocht heeft. Hij richtte een getuigenis op in Jakob en stelde een wet in Israƫl, die Hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren, opdat het volgende geslacht die zou kennen, de kinderen, die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen: opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren

Psalm 78:3-7