Naar goede gewoonte vieren we met onze gemeente Nieuwjaar. Aansluitend op de dienst zondagmorgen (4 januari) schuiven we onze voeten onder tafel om samen het (cava)glas te heffen en broodjes te eten. Uiteraard staan we stil bij de zegeningen van het afgelopen jaar!
Nieuwjaar = nieuwe start
Misschien is de tekst in Galaten5: 13-15 wel een mooie […]