Op dinsdag lezen we samen de  bijbel tijdens de bijbelstudie

Op dinsdagavond komen we bijeen bij gezinnen aan huis om Bijbelse thema’s en boeken te bestuderen. We lezen de hele bijbel door. Zowel de boeken uit het nieuwe testament als het oude testament komen aan bod. Het is prachtig om te zien dat de Here er in slaagt om een volledig beeld te geven van wie Hij is. Van bij de eerste zinnen in Genesis tot de laatste verzen in Openbaringen laat God zien dat Hij al voor de schepping van onze aarde met Zijn Zoon Jezus een reddingsplan had bedacht. De hele bijbel door wijst God op Zijn Zoon die door Zijn dood aan het kruis de zonde heeft verzoend van de mensen die in Hem geloven.

Er zijn dan ook nog de duizenden bijbelverzen waarmee de Here ons bemoedigt, vermaant, … of rust geeft. In welke situatie u zich ook bevindt, er zijn vast wel gelijkaardige situaties beschreven in Gods Woord.

Op dinsdagavond maken we ook tijd voor gebed en dankzegging. We danken dan voor de zegen en vragen de Here om toe te zien op alle gemeenteleden.

De bijbelstudies zijn voor volwassenen, maar we hebben ook bijbelstudies voor jongeren vanaf 12 jaar. Die komen om de 2 weken samen om te grasduinen in de bijbel.

bijbelstudie_voor_jong_en_oud

De Bijbel is niet zomaar een boek. Het toont ons wie de Here is en waarom Hij ons heeft geschapen

Van geslacht tot geslacht is uw trouw, Gij hebt de aarde gegrond, zodat zij staat; naar uw verordeningen staan zij heden ten dage, want zij alle zijn uw knechten. Ware uw wet niet mijn verlustiging geweest, dan was ik vergaan in mijn ellende. Nimmer zal ik uw bevelen vergeten, want door deze hebt Gij mij levend gemaakt. Ik ben de uwe, verlos mij, want ik zoek uw bevelen.

Psalm 119:90-94