Baby’s in de crèche

Elk kind dat geboren wordt is een geschenk van de Here. Zuigelingen en baby’s zijn schattig maar ook kwetsbaar. Daarom bidden we als gemeente voor onze kinderen. Om het de ouders toe te laten ook te genieten van de zondagse bijeenkomst, organiseren we elke week crèche. Onze allerkleinsten krijgen er de beste zorgen en kunnen lustig spelen met hun vriendjes!

baby's in de koets

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen, die Hij deed, en de kinderen, die in de tempel riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David! namen zij dat kwalijk,  en zij zeiden tot Hem: Hoort Gij wat dezen zeggen? Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid?
Matheus 21:15-16