Onze activiteiten

In onze kerk trekken we ook graag met elkaar op. We organiseren regelmatig activiteiten. Zo hebben we mannen- en vrouwenavonden. Voor een wandeling, barbecue en zondagschoolfeest zijn we ook te vinden. Ook de oma-dagen zijn tegenwoordig een groot succes.

samen_activiteiten_organiseren

God vergelijkt elk lid van onze gemeente met een lichaamsdeel, waarbij de arm het oog nodig heeft en omgekeerd

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.  Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.
Johannes 3:3-6