De 16+:  jongvolwassenen

De 16 plussers zijn jongvolwassenen die het heel erg nodig hebben om samen tijd door te brengen. We proberen zo dicht mogelijk met hen mee te leven en ook tijdens deze momenten is er tijd voor studie, eten en pret.

Onze 16+ jongeren komen om de 3 weken samen

God kent jongeren zo goed, dan hij zelfs al hun haren heeft geteld

Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar weet, dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen. Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.
Prediker 11:9-10